ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

My, ktorí sme študovali strojársku technológiu pred viac ako desiatimi rokmi, nemáme znalosti z mnohých nových technológií a materiálov, ako sú napríklad aditívna výroba, digitalizácia, nové spôsoby riadenia vývojových projektov a práce v konštrukcii, technológii a vývoji, kolaboratívne roboty, rozšírená realita, nanomateriály, kompozity alebo karbón. Nepoznáme nové technológie zušľachťovania, spájania a povrchových úprav materiálov, najnovšie technológie obrábania a zvyšovania produktivity vo výrobe. Denne sme konfrontovaní s tým, aby sme znižovali náklady, skracovali časy a zvyšovali parametre výrobkov, sme často preťažení prácou a nemáme čas ani zdroje, kde by sme sa mohli učiť sa nové veci, ktoré by nám pomohli v našej práci.

Vzhľadom na to, že strojári, technici, konštruktéri, technológovia, údržbári a odborníci z výroby sú obyčajne časovo vyťažení, zvolili sme nasledovný systém:

 • Dvojdenné sústredenia jeden krát v mesiaci v zaujímavých firmách
 • Koncentrované prednášky s expertmi v danom obore, diskusia k problémom účastníkov, následná možnosť individuálneho stretnutia a riešenia konkrétneho problému, praktické ukážky a aplikácie, vzájomné zdieľanie skúseností
 • Podpora elektronickými materiálmi na webe – prednášky, skriptá, katalógy, videá, prípadové štúdie

Cieľ:

 • Držať krok s rýchlym vývojom nových technológií, inovácií, materiálov a organizácie práce v strojárskych firmách
 • Výmena poznatkov, kontaktov a skúsenosti
 • Vytváranie siete strojárskych odborníkov
 • Posilnenie spolupráce medzi odborníkmi a firmami na Slovensku a v Čechách
 • Rozvoj strojárstva na Slovensku a v Čechách

Forma:

 • 6 dvojdňových stretnutí
 • Úvod do problematiky
 • Ukážky praktických aplikácií a výmena skúseností
 • Diskusia/workshop
 • Prehliadka výroby alebo výskumných pracovísk
 • Výmena kontaktov a materiálov