Začala Strojárska univerzita

V dňoch 25.-26.2.2020 začala Strojárska univerzita. Stretli sme sa v Brne. Najskôr sme v spoločnosti Intemac diskutovali s Radomírom Zbožínkom a Petrom Minářom o tom, ako budú fungovať výrobné systémy budúcnosti – budú rýchlo, flexibilne, on line, digitálne a na mieru vyrábať individuálne produkty. Výrobné firmy majú len niekoľko rokov na to, aby zachytili tieto trendy, inak budú bojovať o holú existenciu. Dozvedeli sme sa napríklad, že v nemeckom priemysle sa stráca až 23 miliónov pracovných dní ročne hľadaním správnych a potrebných informácií. Videli sme príklady moderných systémov sledovania objektov vo výrobe od firmy Sewio, ktoré prezentoval Martin Kostka a mnohé ďalšie zaujímavé ukážky umelej inteligencie, cirkulárnej ekonomiky, rozšírenej reality a apod. Po obede sme sa presunuli do susednej firmy KSK Precise Motion, kde nás jej riaditeľ Mirek Ostrý previedol cez výrobu a následne s personálnou riaditeľkou Janou Křížovou s účastníkmi diskutovali o tom, ako plánujú zvýšiť svoj obrat na dvojnásobok a radikálne zvýšiť úroveň kvality. Hovorili sme aj o investíciách do nových technológií, vzdelávaní a motivácií pracovníkov. Firma používa Baťove heslo: “Kdo neumí toho naučíme, kdo nemůže tomu pomůžeme, kdo nechce toho nechceme.” Riaditeľ chodí medzi ľudí, počúva ich, vysvetľuje a snaží sa rozvíjať vo firme spolupodnikanie.

Druhý deň sme začali pod vedením guru obrábacích strojov profesora Jirka Marka, ktorý hovoril o nových trendoch v obrábaní a svojich skúsenostiach z vývoja obrábacích strojov. Na Jirka Marka nadviazal Roman Dvořák z MM Spektra prehľadom v oblasti nových rezných nástrojov. V koncentrovanej forme zdieľania skúseností pokračoval riaditeľ Kovárne Viva František Červenka, ktorý hovoril o zvyšovaní produktivity v tvárnení, digitalizácií, redukcii nákladov a ďalších trendoch. Vysvetľoval aj štruktúru nákladov v českej republike a v Nemecku a nutnosť robotizácie a automatizácie výroby.

Po obede sme navštívili laboratóriá s výrobnou bunkou a digitálnym dvojčaťom, rozšírenou a virtuálnou realitou. V poslednom bloku Petr Štěpánek vysvetľoval možnosti aditívnej výroby, technológie, materiály, konštrukčné princípy a možnosti automatizácie.

Oba dni boli zakončené workshopmi a diskusiou o tom, čo sú kľúčové trendy v nových technológiách výroby, čo tieto trendy znamenajú pre výrobné firmy a čo je potrebné ďalej podniknúť.

Boli to dva dni koncentrovaných skúseností, ktoré treba ďalej spracovať a rozvíjať. Budujeme sieť kontaktov, v ktorej chceme spoločne zdieľať skúsenosti a znalosti, vyvíjať a vyrábať výnimočné slovenské a české výrobky. Ďalšie stretnutia Strojárskej univerzity budú v marci a apríli vo Vrábľoch, v Liberci a v Stuttgarte.