Program Strojárskej univerzity na rok 2020 bol naplnený. Stále zostáva možnosť zúčastniť sa samostatne niektorých modulov. V prípade záujmu nás kontaktujte.