Nové výzvy v strojárstve

Som strojár. Kreslil som prevodovku na pauzák s tušom, diferenciálne rovnice počítal ručne a diplomovku písal na písacom stroji. Na počítači so zelenou obrazovkou a diernymi páskami som pracoval ako privilegovaný študent v posledných dvoch ročníkoch štúdia. Konštruoval som uloženia ložísk v ZVL, písal technologické postupy na stroje typu SV18RA, VR4 alebo FA3V.

Neučili sme sa o karbónových vláknach, grafénoch, catómoch, virtuálnej realite, CAD/CAM systémoch, digitálnom podniku, smart factories ani aditívnych technológiách.

Tu je niekoľko vyziev, o ktorých budem diskutovať v naše Strojárskej univerzite: