Návšteva v Škoda Auto Vrchlabí

Dnes sme videli jeden z najmodernejších závodov na výrobu prevodoviek na svete. Venoval sa nám riaditeľ závodu Škoda Auto Vrchlabí Dr. Ivan Slimák, ktorý detailne poznal technické detaily dvojspojkovej prevodovky DQ200 aj jednotlivých procesov vo výrobe. V závode sa vyrába 20 typov prevodoviek v počte vyše 2200 kusov denne v 15 smenách za týždeň. V modernej fabrike, ktorá bola vybudovaná v rekordnom čase 18 mesiacov, pracuje 1000 pracovníkov s fluktuáciou nižšou ako 1%. Celá výroba je organizovaná ako plynulý tok s vysokým stupňom digitalizácie, automatizácie a on line sledovanie procesov. Medzi mäkkými a tvrdými operáciami v obrobni sú malé a rýchle kaliace pece, ktoré minimalizujú zásoby. Výrobné priestory sú extrémne čisté, je v nich 50 robotov, 250 moderných CNC strojov, 500 SPC procesov a inteligentná logistika. Dr. Slimák so svojimi spolupracovníkmi hľadajú nové riešenia v kolaboratívnych robotoch, náradí, údržbe, smart logistike aj v oblasti strojového učenia a umelej inteligencie. Na začiatku výroby bol z jednej prevodovky odpad 5 kg (triesky, oleje a pod.), dnes je tento odpad nulový a závod má v pláne stať sa CO2 neutrálnou výrobou. Okrem šetrnosti k životnému prostrediu je podnik veľmi otvorený aj rôznym aktivitám, ktoré pomáhajú mestu a regiónu.

Po exkurzii vo firme Škoda Auto sme navštívili ešte rodinnú firmu Roman Blažka Beany Vrchlabí. Roman so svojou manželkou dizajnuje, vyrába a predáva ľahké bicykle pre deti (5,5 – 8,5 kg), lyže a snowboardy a vytvára tak nový globálny segment na trhu.

Táto návšteva bola súčasťou stretnutí inovátorov v rámci siete Inovato. Súčastnili sa jej zástupcovia firiem Švec Group, Inovato, IPA Slovakia, Jaguar Land Rover, Linet, MM Spektrum, Paul + Murín Creative, Way Industries, Sova Digital a TSÚ. Ďalšie stretnutia pripravujeme vo Fraunhofer IPA, v spoločnosti Linet, OMS Lighting, Danfoss, CEiT, Švec Group, VUT Brno a Technická Univerzita Liberec, VÚTS Liberec, KSK Kuřim, Intemac a i. Vývoj prevodovky do automobilu stojí miliardy eúr a postavenie takéhoto závodu stovky miliónov. Videli sme “univerzitu” moderných strojárskych technológií a spomenul som si na prevodovky, ktoré sme mavrhovali na vysokej škole. Svet sa rýchlo mení. Obrábanie ozubených kolies postupne nahrádza ich výroba z prášku a je možné, že vo Vrchlabí sa raz namiesto prevodoviek budú vyrábať elektromotory.

Článok o Škoda Auto Vrchlabí v MM Spektre je tu.