1. Nové technológie v strojárstve
  2. Konštrukčné postupy a priemyselný dizajn
  3. Nové konštrukčné materiály
  4. Digitalizácia a automatizácia
  5. Organizácia a metódy vývoja
  6. Inovácie a vývoj výrobkov