Digitalizácia a automatizácia

Digitalizácia a automatizácia, CEIT Žilina, 19.-20.10.2021

Budeme si ukazovať príklady a vymieňať praktické skúsenosti s expertmi v oblasti digitalizácie strojárskej výroby a smart výrobných technológií, Kolaboratívnych robotov, Industry 4.0,

Hostia: Boris Duľa, Peter Mačuš, CEIT Žilina, Roman Lisičan, TECHNODAT Zlín, Peter Bílik, Anasoft Bratislava, Petr Kubíček, B2A Zlín, Dávid Gurčík, MTS Krivá

Program:

Deň 1: CEIT Žilina

9:00 – 12:30 Boris Duľa, Peter Mačuš, Andrej Štefánik: Digitalizácia a automatizácia, smart industry, VR/AR , exkurzia v spoločnoti CEIT

13:30 – 15:00 Roman Lisičan: Automatizácia a digitalizácia v predvýrobných etapách, PLM

15:30 – 16:30 Zhrnutie a spoločný workshop

Deň 2: MTS Krivá

9:00 – 10:30 Juraj Habovštiak, Dávid Gurčík: Automatizácia a kolaboratívne roboty

11:00 – 12:00 Pavol Kubán: Digitalizácia procesov v podniku

13:00 – 15:30 Exkurzia v spoločnosti MTS Krivá