Cena celého programu je 2450,- EUR bez DPH.

Účasť na jednotlivých moduloch je možná iba v prípade voľnej kapacity. V tomto prípade je cena jedného modulu 500,- EUR bez DPH.