Budeme diskutovať o metódach a praktických skúsenostiach so znižovaním nákladov v predvýrobných etapách, modularizáciou, Design for X a DFMA, hodnotovou analýzou a analýzou rizika, priemyselným dizajnom a vývojom nových výrobkov.

Hostia: Ján Ťapušík, Fortaco Group, Jiří Marek, VUT Brno, Martin Tvarůžek, Tvarůžek Design, Patrik Paul, Paul+Murín Creative, Kinazo Design Bratislava, Ján Košturiak, IPA Slovakia

Program:

24.3.2020

9:00 – 10:30 Ján Košturiak: Štíhly vývoj produktov

11:00 – 12:30 Jiří Marek: Znižovanie nákladov v predvýrobných etapách, hodnotová analýza

13:30 – 15:00 Ján Ťapušík: Design for X a DFMA

15:30 – 16:30 Zhrnutie a spoločný workshop

25.3.2020

9:00 – 10:30 Patrik Paul: Skúsenosti z priemyslného dizajnu a prototypovania

11:00 – 12:30 Martin Tvarůžek: Spolupraca priemyselného dizajnéra a inžinierov

13:00 – 15:30 Norbert Brath, Ľubomír Švec: INOVATO, Švec Group a inovačné projekty