Budeme hovoriť o nových trendoch v tradičných konštrukčných materiáloch, nanomateriáloch, práškoch a kompozitoch, o ich spracovaní, cenách, vlastnostiach a limitoch.

Hostia: Jiří Šafka, Petr Tůma, TU Liberec, Ondrej Uher, CompoTech, Miloš Filip, Prefa Kompozity Brno

Program

21.4.2020

9:00 – 12:30 Adam Blažek, Jiří Šafka, Petr Tůma: Nové materiály, aditívne technológie a prehliadka laboratórií Technickej unioverzity v Liberci, stretnutie s expertmi TUL

13:30 – 15:30 Diskusia a workshopy s expertmi

22.4.2020

9:00 – 12:00 prof. Miroslav Václavík: Návšteva VÚTS a.s. Liberec

13:00 – 15:30 Miloš Filip, Ondrej Uher: Prezentácie, workshop a diskusia s expertmi

Po ukončení tohto programu v Liberci bude možné dňa 24.4.2020 navštíviť Laboratórium budúcnosti vo Fraunhofer IPA/IAO Stuttgart.