Inovačné postupy v strojárstve (Design Thinking, Design Sprint, WOIS, IDEO), inovácie produktov, služieb a biznis modelov, organizácia inovačných a vývojových tímov, vytváranie inovačnej kultúry a ekosystému

Hostia: Ján Košturiak, IPA Slovakia, Vladimír Levársky, OMS Lighting, Norbert Brath, Inovato, Jan Mašek, Red Button

Program:

27.10.2020

9:00 – 10:30 Vladimír Levársky: Inovácie v OMS Lighting – od svietidiel k smart riešeniam

11:00 – 12:30 Prehliadka laborátórii a diskusia

13:30 – 15:00 Norbert Brath: Organizácia inovačný sietí a projektov

15:30 – 16:30 Zhrnutie a spoločný workshop

28.10.2020

9:00 – 10:30 Ján Košturiak: Inovačné prístupy Design Thinking a WOIS

11:00 – 12:30 Design Thinking workshop

13:30 – 15:30 Design Sprint workshop